Suunnittelu ja CE-merkintä

Suunnittelemme asiakkaalle halutun mukaisen osan tai osakokonaisuuden. Käytämme nykyaikaista SolidWorks 3D -mallinnusohjelmistoa suunnitellessamme tuotetta tai tuotteen osaa. Mallinnuksesta voidaan irroittaa yksittäisien osien piirroksia ja muotoja valmistusta varten.

Teemme CE-merkintä konsultaatiota maatalous- ja metsätalouden koneille; teemme tarvittavan riskien arvioinnin, vaaditut piirrustukset, käyttöohjekirjan luonnoksen, vaatimustenmukaisuusvakuutuksen sekä keräämme tiedot teknistä rakennetiedostoa varten.